روشهای ارسال:

——————————————–

از طریق اتوبوس

تحویل در انباری پایانه ها

از طریق تیپاکس تحویل درب منزل

——————————————–

هزینه ای ارسال بر عهده خریدار می باشد.

——————————————–

واحد فروش:

۰۹۱۴۸۲۴۱۹۱۷
۰۹۳۶۷۲۳۰۸۷۷
۰۹۱۴۶۵۸۱۹۱۷

ansaplant-adminروش خرید