انجیر قرمز

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

انجیر سیاه

انجیر سیاه

بنفش پررنگ مایل به سیاه رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به صورت تازه و خشک هم استفاده می شود.