بادام آذری

نام بادام  :  آذر (AH.50 )
منشاء : آذر شهر
زمان گلدهی : دیرگل
درصد مغز : 42
درصد دوقلویی : 2
تلقیح کننده مناسب : فرانیس

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

بادام مامایی

بادام مامایی

نهال بادام مامایی تولید کننده: ایران، شهر کرد موعد گلدهی: متوسط تا دیرگل اندازه مغز: ۳۶ درصد شانس دوقلویی: ۴۸ درصد نوع پوست: سخت پوست رقم گرده افشان: ربیع و سفید نوع پایه: بادام تلخ، جی ان نهال بادام رقم مامائی دارای درختان متوسط الرشد با عادت رشد گسترده، تراکم شاخه ها زیاد، جوانه های

بادام سنگی

بادام سنگی

بادام سنگی مامایی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت است