بادام آذری

نام بادام  :  آذر (AH.50 )
منشاء : آذر شهر
زمان گلدهی : دیرگل
درصد مغز : 42
درصد دوقلویی : 2
تلقیح کننده مناسب : فرانیس

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

بادام تونو

بادام تونو

منشاء بادام رقم تونو  ایتالیا است. زمان گل دهی آن دیر گل و زمان رسیدن میوه زود تا متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی با طعم مغز خوب و رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز۳۸-۴۰% است. عادت بار دهی آن اسپور است و نوع باروری آن خودسازگار است . رقم گرده دهنده تونو

بادام دیرگل کاغذی

بادام دیرگل کاغذی

بادام مقاوم به خشکی بوده و می توان آن را در مناطق با بارندگی کم بصورت دیم نیز کشت نمود. مقاومت بادام به خاکهای آهکی نسبتاً زیاد است پس می توان در مناطقی که به این دلیل محصول دیگری کاشته نمیشود نهال بادام را کاشت. عملکرد یک باغ بادام در شرایط مطلوب4/5 تن در هکتار

بادام مامایی

بادام مامایی

نهال بادام مامایی تولید کننده: ایران، شهر کرد موعد گلدهی: متوسط تا دیرگل اندازه مغز: ۳۶ درصد شانس دوقلویی: ۴۸ درصد نوع پوست: سخت پوست رقم گرده افشان: ربیع و سفید نوع پایه: بادام تلخ، جی ان نهال بادام رقم مامائی دارای درختان متوسط الرشد با عادت رشد گسترده، تراکم شاخه ها زیاد، جوانه های