بادام دیرگل کاغذی

بادام مقاوم به خشکی بوده و می توان آن را در مناطق با بارندگی کم بصورت دیم نیز کشت نمود.

مقاومت بادام به خاکهای آهکی نسبتاً زیاد است پس می توان در مناطقی که به این دلیل محصول دیگری کاشته نمیشود نهال بادام را کاشت.

عملکرد یک باغ بادام در شرایط مطلوب4/5 تن در هکتار می باشد.

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

بادام سنگی

بادام سنگی

بادام سنگی مامایی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت است

بادام مامایی

بادام مامایی

نهال بادام مامایی تولید کننده: ایران، شهر کرد موعد گلدهی: متوسط تا دیرگل اندازه مغز: ۳۶ درصد شانس دوقلویی: ۴۸ درصد نوع پوست: سخت پوست رقم گرده افشان: ربیع و سفید نوع پایه: بادام تلخ، جی ان نهال بادام رقم مامائی دارای درختان متوسط الرشد با عادت رشد گسترده، تراکم شاخه ها زیاد، جوانه های