بادام مامایی

نهال بادام مامایی

تولید کننده: ایران، شهر کرد
موعد گلدهی: متوسط تا دیرگل
اندازه مغز: ۳۶ درصد
شانس دوقلویی: ۴۸ درصد
نوع پوست: سخت پوست
رقم گرده افشان: ربیع و سفید
نوع پایه: بادام تلخ، جی ان

نهال بادام رقم مامائی دارای درختان متوسط الرشد با عادت رشد گسترده، تراکم شاخه ها زیاد، جوانه های گل روی اسپورهای ۳-۲ ساله تشکیل می شود. زود بارده (درختان از سال سوم تولید محصول می کنند) سال آوری ندارد ولی سال هائی که زیاد بار تولید می کند در سال بعد بار آن کمتر می شود. از نظر زمان گلدهی نسبت به سایر ارقام متوسط تادیرگل، پر بار و متوسط رس، میوه ها به راحتی از درخت جدا می شوند و پوست سبز آن به سهولت از هسته جدا می شود. میوه بزرگ و دوکی شکل است، نسبت مغز به چوب آن ۳۵- ۳۰ درصد، میزان مغز دوبل ۴۸ درصد، زمان برداشت محصول اواخر مرداد، متوسط عملکرد آن ۱۳۵۰ کیلوگرم مغز در هکتار می باشد.

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

بادام سنگی

بادام سنگی

بادام سنگی مامایی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت است

بادام شکوفه

بادام شکوفه

نهال بادام شکوفه یکی از ارقام درختان بادام میباشد که منشا اصای آن کشور ایران شهر  آذر شهر است نهال بادام شکوفه تقریبا شبیه بادام کاغذی است و پوست آن نسبتا سفت تر از بادام کاغذی است این نوع بادام دیر گل است و در برابر سرمای بهاره مقاوم تر از بقیه ارقام میباشد میوه آن

بادام آذری

بادام آذری

نام بادام  :  آذر (AH.50 ) منشاء : آذر شهر زمان گلدهی : دیرگل درصد مغز : 42 درصد دوقلویی : 2 تلقیح کننده مناسب : فرانیس