سنجد خرمایی

نهال سنجد خرمایی

سن نهال سنجد :2سال

تکثیر سنجد :قلمه

درخت سِنجـِد گياهي درختي است از خانواده ي سنجديان که در آب و هواي معتدل مي‌ رويد. برگ ‌هاي باريک و مخملي شکل و ميوه‌ هايي قهوه‌ اي رنگ و خوراکي دارد که از هسته ي آن در تهيه ي برخي داروها استفاده مي ‌شود. به فارسي به طور کلي سنجد ناميده مي شود ولي در مناطق گوناگون ايران داراي نام هاي محلي است،

نام فارسی: سنجد. نام انگلیسی: Oleaster. نام علمی: Elaeagnus Angustifolia. خانواده: Elaeagnaceae. نوع: درخت خزان دار. اندازه (متر): 15 ارتفاع * 15 گستردگی. فرم: گرد. بافت: نرم. رنگ برگها: سبز تیره در سطح برگ و خاکستری در زیر برگ. فصل گلدهی: اواخر بهار. کاربرد در محوطه سازی ها: -. رنگ گلها: زرد. سرعت رشد: متوسط.

اشتراک گذاری: