سنجد محلی

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سنجد خرمایی

سنجد خرمایی

نهال سنجد خرمایی سن نهال سنجد :2سال تکثیر سنجد :قلمه درخت سِنجـِد گياهي درختي است از خانواده ي سنجديان که در آب و هواي معتدل مي‌ رويد. برگ ‌هاي باريک و مخملي شکل و ميوه‌ هايي قهوه‌ اي رنگ و خوراکي دارد که از هسته ي آن در تهيه ي برخي داروها استفاده مي ‌شود.