سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قرمز لبنان

سیب قرمز لبنان

نهال سیب زرد لبنان یکی از ارقام درخت سیب میباشد محصول این نهال پربازده میباشد و یکی ارقام خوب در بین درختان سیب است منشا اصلی آن کشور لبنان میباشد .

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه