سیب دورنگ

سیب دورنگ از طعم فوق العاده ای برخوردار بوده و اسیدیته آن نیز از سایر گونه های مشابه ای که در فصل تابستان می رسند بالاتر می باشد این سیب از قابلیت انبارداری کمتری نسبت به گالا برخوردار است و از دوام بیتشری نسبت به شفی آبادی و گلاب برخوردار می باشد.

این سیب در اواخر مرداد می رسد و از وزن حجمی متوسطی برخوردار است این موضوع و طعم دلپذیر آن این سیب را در رده تجاری تا تازه خوری و مصارف شخصی مناسب نموده است.

 

 

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب سفید لبنان

سیب سفید لبنان

نهال سیب سفید لبنان در مرداد ماه میرسد. درختان توسعه گسترده و خوبی برخوردار هستند. کارایی خوبی دارند و شیرین و سفت هستند.

سیب شیک

سیب شیک

سیب شیک