سیب دورنگ

سیب دورنگ از طعم فوق العاده ای برخوردار بوده و اسیدیته آن نیز از سایر گونه های مشابه ای که در فصل تابستان می رسند بالاتر می باشد این سیب از قابلیت انبارداری کمتری نسبت به گالا برخوردار است و از دوام بیتشری نسبت به شفی آبادی و گلاب برخوردار می باشد.

این سیب در اواخر مرداد می رسد و از وزن حجمی متوسطی برخوردار است این موضوع و طعم دلپذیر آن این سیب را در رده تجاری تا تازه خوری و مصارف شخصی مناسب نموده است.

 

 

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قرمز لبنان

سیب قرمز لبنان

نهال سیب زرد لبنان یکی از ارقام درخت سیب میباشد محصول این نهال پربازده میباشد و یکی ارقام خوب در بین درختان سیب است منشا اصلی آن کشور لبنان میباشد .