سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب خونی (تو سرخ)

سیب خونی (تو سرخ)

سیب تو سرخ یکی از انواع سیب است که به صورت طبیعی در برخی مناطق دنیا مانند آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و مناطق اطراف شاهرود و برخی مناطق هلند و آفریقای جنوبی یافت می‌شود.

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه