سیب قالا فرانسه (زودرس)

سیب قالا فرانسه (زودرس)

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب میراکل

سیب میراکل

سیب میراکل

سیب قرمز فرانسه

سیب قرمز فرانسه

این نهال جزو نهال های وارداتی از فرانسه به ایران می باشد و از بهترین نوع نهال‌هایی است که پیوند زده می شود. مرغوب‌ترین نوع این نهال در نهالستان ترک نهال به وفور یافت می شود. این نهال جزو پر بازده ترین نهال هاست و میوه دهی آن از سال دوم بعد از کشت آغاز

سیب شیک

سیب شیک

سیب شیک