سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب شیک

سیب شیک

سیب شیک

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب قرمز فرانسه

سیب قرمز فرانسه

این نهال جزو نهال های وارداتی از فرانسه به ایران می باشد و از بهترین نوع نهال‌هایی است که پیوند زده می شود. مرغوب‌ترین نوع این نهال در نهالستان ترک نهال به وفور یافت می شود. این نهال جزو پر بازده ترین نهال هاست و میوه دهی آن از سال دوم بعد از کشت آغاز