هلو زعفرانی دیررس

هلو زعفرانی دیررس درخت هلوprints persica در مناطق شمال-غرب کشور چین است.
ارتفاع این درخت۵-۴متر بوده البته انواع درختان کوتاه معمولی نیز ازاین درختان وجود دارد.
درخت هلو زعفرانی دیررس دارای بنیه متوسط ونیمه عمودی رشد میکند.
میوه ی این درخت بر روی سطح نارنجی ومیوه ای متوسط و گرد دارد که گوشت آن زرد میباشد گونه ای نسبتا سفت وطعم خوبی دارد.زمان محصول دهی این رقم هلو در اواخر مرداد ماه میباشد.
آبیاری
درختان هلو به آبیاری بیشتری نیاز دارند و اواخر دوران رشد میوه نیاز آبی خیلی بیشتر است در فصل های تابستان هفته ای ۲بار آبیاری میشوند.خشکی باعث میشود میوه رشد نکرده وآبدارنشود.آبیاری زیاد خیس بودن خاک باعث زردی برگ ها وکمبود آهن میشود.
خاک
خاک های سنگین برای این درخت مناسب نبوده و خاک بهتر است لو می شنی وشنی لومی بازهکشی خوبی به عمق ۱-۱/۵ متر باشد.
هرس
هنگامی که رشد شاخه های یکساله کمتر از۳۰سانتی متر باشد به هرس شدید نیاز دارد برای این منظور ۵۰ درصد شاخه های اضافی حذف و شاخه های باقی مانده از روی پایه ی ۲۵-۲۰سانتی هرس میشوند‌.
تکثیر
ازطریق پایه های بذری هلو درزمین های بازهکشی مناسب وپایه های بادام در زمین های آهکی وخشک وپایه های گوجه یا آلو درخاک های سنگین واز پایه های شلیل درزمین های آلوده به نماتد برای این درخت بکار برده میشود.
قدرت رشد سالیانه در این رقم متوسط است. شکل میوه ی آن گرد و کمی کشیده و اندازه میوه ی آن متوسط است. زعفرانی زودرس عملکرد بالایی دارد. زمان رسیدن میوه ی آن اواخر مرداد ماه بوده و از ارقام دیررس محسوب می شود. رنگ پوست میوه نارنجی و رنگ گوشت زرد می باشد. این رقم هسته ی چسبان دارد. هلوی زعفرانی دیررس دارای گوشت سفت بوده که باعث می شود قابلیت نقل و انتقال بالایی داشته باشد.

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

هلو خونی

هلو خونی

این گونه از نمونه هلو هایی میباشد که ۱۰۰درصد رنگ قرمز خونی به خود اختصاص داده است و رنگ میوه قرمز همجوار و روشن رنگ گل رز قرمز و شفاف است پوست میوه هم خونی است و در همه جا کاشت میشود درخت قوی نیمه راست و کار امد دارد .و این میوه بسیار بادوام