هلو پاییزه

  • فصل برداشت : دیررس
  • استفاده : تازه خوری و کمپوت
  • میزان بار دهی : پربار
  • زمان نگهداری : 1-2 هفته
  • طعم : خوب
  • میوه : گرد و بزرگ و قرمز با زمینه سفید
  • ماندگاری روی درخت : ماندگار
  • وضعیت هسته : چسبان
اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

هلو ولد آبادی

هلو ولد آبادی

این رقم داراری قدرت رشد متوسط بوده که دارای تاج نسبتا گسترداه ی می باشد.  شکل کروی و گرد دارد. اندازه میوه ی آن درشت است و از عملکرد بالایی برخوردار است.هلوی ولد آبادی از ارقام دیررس بوده و زمان رسیدن میوه اوایل شهریور ماه می باشد. رنگ پوست این رقم زرد با پوشش قرمز