گلابی بیروتی (زودرس)

گلابی بیروتی قبل از رسیدن رنگی سبز و بعد از رسیدن رنگی زرد را به خود میگیرد .

گلابی بیروتی از رقم های گلابی میباشد که درتابستان میرسد .

و طعمی شیرین ابدار و خوشمزه و میوه در بازار فروش عالی دارد .

این رقم برای گرده افشانی خود درخت بیروتی میباشد

در بین گلابی ها گلابی بیروتی زود رس ترین گلابی میباشد که زود به بازار میخورد

برای درست کردن باغهای بزرگ خیلی با صرفه میباشد .

در سردخانه های معمولی حداکثر تا 40 روز میماند ولی در سردخانه های اتمسفری تا 6 ماه میماند .

خیلی پربار ور میباشد و درختی میتواند 100 تا 200 کیلو بار بدهد

عمر این درخت تا 60 تا 70 سال میرسد .

درختان بسیار سریع الرشد و نیمه شیب دار هستند .گوشتی سفید بسیار خوشمزه دارد .

بسیار مقاومت زیاددر برابر اتشگ نشان میدهد . دربرابر اتشگ مقاوم دارد .

باردهی این رقم بسار خوب میباشد

هر سال باید دوبار سم استامی پراید زده شود تا شیره به درخت نفوذ نکند .

برای میوه خشگ استفاده میشود

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

گلابی درگزی

گلابی درگزی

گلابی درگزی: از ارقام مهم و تجاری گلابی در ایران بوده که از لحاظ کاشت بسیار گسترده است. درختان این رقم حالت هرمی شکل دارد.  میوه ی آن نسبت به اکثر گلابی ها دارای جثه ی بزرگتری می باشد و بسیار خوشمزه است. رنگ پوست آن زرد خوشرنگ با لکه های قرمز به دور آن

گلابی دوشیز

گلابی دوشیز

این گلابی یک رقم فرانسوی است و جزو ارقام دیررس و کم محصول به شمار می رود . شکل میوه درشت ، زرد رنگ ، مخروطی نامنظم و مزه آن شیرین است .

گلابی سیبری (دیررس)

گلابی سیبری (دیررس)

نهال گلابی سیبری نهال گلابی سیبری یکی از ارقام درخت گلابی بوده که این نوع نهال مناسب مناطق سردسیر و کم آب میباشد نهال گلابی سیبری به دلیل مقاوم بودن در مقابل سرما در مناطقی که سرما زیاد است کاشت میشود پایه این نوع نهال از گلابی پایه کوتاه میباشد میوه این نوع گلابی را