گلابی بیروتی (زودرس)

گلابی بیروتی قبل از رسیدن رنگی سبز و بعد از رسیدن رنگی زرد را به خود میگیرد .

گلابی بیروتی از رقم های گلابی میباشد که درتابستان میرسد .

و طعمی شیرین ابدار و خوشمزه و میوه در بازار فروش عالی دارد .

این رقم برای گرده افشانی خود درخت بیروتی میباشد

در بین گلابی ها گلابی بیروتی زود رس ترین گلابی میباشد که زود به بازار میخورد

برای درست کردن باغهای بزرگ خیلی با صرفه میباشد .

در سردخانه های معمولی حداکثر تا 40 روز میماند ولی در سردخانه های اتمسفری تا 6 ماه میماند .

خیلی پربار ور میباشد و درختی میتواند 100 تا 200 کیلو بار بدهد

عمر این درخت تا 60 تا 70 سال میرسد .

درختان بسیار سریع الرشد و نیمه شیب دار هستند .گوشتی سفید بسیار خوشمزه دارد .

بسیار مقاومت زیاددر برابر اتشگ نشان میدهد . دربرابر اتشگ مقاوم دارد .

باردهی این رقم بسار خوب میباشد

هر سال باید دوبار سم استامی پراید زده شود تا شیره به درخت نفوذ نکند .

برای میوه خشگ استفاده میشود

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

گلابی شاه میوه

گلابی شاه میوه

گلابی شاه میوه: منشاء اصلی این رقم ایران بوده و یکی از معروفترین گلابی های ایران است. این درخت دیر به بار می نشیند و محصول دهی و عملکرد گلابی شاه میوه زیاد نیست.

گلابی سیبری (دیررس)

گلابی سیبری (دیررس)

نهال گلابی سیبری نهال گلابی سیبری یکی از ارقام درخت گلابی بوده که این نوع نهال مناسب مناطق سردسیر و کم آب میباشد نهال گلابی سیبری به دلیل مقاوم بودن در مقابل سرما در مناطقی که سرما زیاد است کاشت میشود پایه این نوع نهال از گلابی پایه کوتاه میباشد میوه این نوع گلابی را

گلابی آنجو (قرمز)

گلابی آنجو (قرمز)

خاستگاه نهال گلابی آنجو – پوست قرمز، کشور فرانسه است، پررشد و مانند رقم اسپادونا دارای رشد عمودی است. این رقم به بیماری آتشک حساسیت دارد و زمان رسیدن میوه آن، هفته آخر شهریور ماه است.