سیب سفید لبنان

نهال سیب سفید لبنان در مهر ماه میرسد. درختان توسعه گسترده و خوبی برخوردار هستند. کارایی خوبی دارند و شیرین و سفت هستند.

پوست میوه به رنگ سفید و یک طرف برماتیکی روشن است.در پایه های بزری میتوان از این رقم ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلو سیب محصول برداشت کرد.

انبار این میوه بلند مدت و تا ۸ ماه در سردخانه میتوان نگه داشت.

یک رقم کوهستانی که رقم جالبی میباشد درمناطق به صورت یخبندان زمستان این رقم میتواند مورد اعتماد باشد.

اندازه کاشت ۶*۶ مترمربع میباشد که میتوان در وسط هلو ها کاشت نمود تا بعد از رسیدن سیب به سن بلوغ از هلوها استفاده کرد.

یکی از محبوبترن انواع سیب در لبنان است .شروع به میوه دادن از سن ۳تا۴ سالگی میباشد.

تنوع مناسب برای ذخیره سازی بلند مدت است و رنگ پوست بسیار جذابی دارد.

تعامل خوبی برای حمل و نقل دارد . طعم شیرین با عطر و بوی خاص خود را دارد.

برای پربار شدن این گونه از رقم باید ابیاری در موقع برداشت سیب تا گلدهی شکوفه ابیاری نشود.

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب سفید فرانسه

سیب سفید فرانسه

درختان سیب نسبتا” به شرایط خاک بی تفاوت هستند و در دامنه گسترده ای ازمقادیر PH و سطوح حاصلخیزی رشد می کنند.

سیب سبز فرانسه

سیب سبز فرانسه

سیب گران اسمیت (سبز فرانسه) ویژگی درخت: نیمه عمود و وسیع رشد می کند. با ساقه های کوتاه و نیمه کوتاه. ساختار میوه : میوه نیمه درشت بوده و بعضاً درشت می باشد. رنگ میوه سبز تیره براق می باشد.گوشت میوه سفید و آبدار بوده و طعم ترشی دارد. برای انبارداری بسیار مناسب می باشد.

سیب میراکل

سیب میراکل

سیب میراکل